• Home
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 296
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 882,008

ARN เป็นโรงเรียนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse-Aide : NA) หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน ARN ได้รับการยกย่องและได้รับความไว้วางใจให้เป็นโรงเรียนอันดับต้นๆ ของประเทศจากโรงพยาบาลเอกชน ,รพ.รัฐบาลและองค์กรทางด้านสุขภาพ
      หลายปีที่ผ่านมา ARN ได้ผลิตพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพมีความสามารถในสายงานด้านการพยาบาลภายใต้การบริหารงานโดยทีมแพทย์และอาจารย์พยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทางมากว่า 10 ปี   ARN มีความภูมิใจที่ได้ช่วยทำให้ชีวิตนักศึกษาหลายๆท่านได้เดินตามฝัน มีการงานที่มั่นคง และมีรายได้มากพอที่จะสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้
      ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับคนไทยและประกอบกับอยู่ในวงการแพทย์มานานของ พลโทนายแพทย์ สมชาย  -
ว่องไวพานิช   ได้เล็งเห็นว่าบุคคลากรในวงการแพทย์ปัจจุบัน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก จึงมีแนวความคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล( Aranyarak Nursing School : ARN ) เพื่อผลิต Nurse Aide (NA) หรือพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเปิดโอกาส และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้เด็กไทย สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัว และตนเองได้


พิธีรับใบประกาศนียบัตร โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ครั้งที่2 ประจำปี 2560 (2 เม.ย. 2560)ภาพบรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตร (กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย)
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


 


ทำไมต้องเรียนที่โรงเรียนบริบาลอรัญญารักษ์
 

พิธีรับใบประกาศนียบัตร โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ประจำปี 2558(8 พ.ย. 58) ณ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
[13 พฤศจิกายน 2558 14:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1204 คนอ่านต่อ...
ทัศนศึกษาผ่อนคลายนอกสถานที่ กับ รายการชิงร้อยชิงล้าน
[11 สิงหาคม 2558 09:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1527 คนอ่านต่อ...
ปฐมนิเทศ รุ่น23/2558 :))
[1 กรกฎาคม 2558 14:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1977 คนอ่านต่อ...
ปัจฉิมนิเทศ รุ่น22/2558 :)
[30 มิถุนายน 2558 14:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2266 คนอ่านต่อ...
View All (ดูทั้งหมด)
กำหนดการรับสมัครเรียนปี 2560   ด่วน !! จำนวนจำกัด 
 
 
 
 • รุ่นที่ 17  เต็ม
 • รุ่นที่ 18  เต็ม
 • รุ่นที่ 19  เต็ม 
 • รุ่นที่ 20  เต็ม
 • รุ่นที่ 21  เต็ม
 • รุ่นที่ 22  เต็ม
 • รุ่นที่ 23  เต็ม
 • รุ่นที่ 23/1 (ภาคพิเศษ) เต็ม
 • รุ่นที่ 24 เต็ม           
 • รุ่น 24/1 (ภาคพิเศษ) เต็ม
 • รุ่นที่ 25 เต็ม                                                        
 •  รุ่นที่ 25/1 (ภาคพิเศษ) เต็ม
 • รุ่นที่ 26 เต็ม
 • รุ่นที่ 26/1 (ภาคพิเศษ)เต็ม                                                                      
 • รุ่นที่ 27 เต็ม 
 • รุ่นที่ 27/1 (ภาคพิเศษ ) เต็ม
 • รุ่นที่ 28  เต็ม 
 • ****รุ่นที่ 28/1 (ภาคพิเศษ  มี.ค.-เม.ย. 2560)
 • รุ่นที่ 29 เต็ม
 • รุ่นที่ 29/1 (ภาคพิเศษ เดือน ส.ค.-ก.ย. 2560)
 • รุ่นที่ 30 เปิดเรียนเดือนเมษายน 2560 
 • รุ่นที่ 31 เปิดเรียน เดือนกรกฎาคม 2560
 • รุ่นที่ 32 เปิดเรียน เดือนตุลาคม 2560 
   
Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved
Engine by MAKEWEBEASY