จากใจผู้บริหาร

ความภาคภูมิใจของ ARN ถึงวันนี้ เราเป็นมากกว่าโรงเรียนสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลจากปณิธานที่ตั้งไว้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความจริงใจและจริงจังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จแห่งการเป็นสถาบันสร้างมืออาชีพอย่างแท้จริงเชื่อได้ว่านักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ย่อมมีความมั่นคง และอนาคตการทำงานที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมส่วนรวมได้สืบไป