086-311-1290

Slider

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล (Aranyarak Nursing School : ARN)

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล เป็นโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล ตั้งอยู่เลขที่ 1545,1547 แขวงสามเสน เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse-Aid : NA) โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ พนักงานผู้ช่วยดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray, พนักงานผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม, และพนักงานผู้ช่วยอื่นๆ

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ตั้งขึ้นมาจากปณิธานของ พลเอกนายแพทย์สมชาย ว่องไวพานิช ที่ต้องการสร้างโอกาศและอาชีพให้คนไทย ประกอบกับการที่ท่านได้อยู่ในวงการแพทย์มายาวนาน ท่านได้เล็งเห็นถึงโอกาศทางอาชีพ อันเกิดมาจากความต้องการบุคลากรในวงการแพทย์ ที่ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน จึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลเพื่อทำการสอนโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยเหลือสังคม และ สร้างอาชีพที่มั่นคง แปละสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

หลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพ ในสายงานด้านการพยาบาลภายใต้การบริหารงานโดยทีม แพทย์และอาจารย์พยาบาล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะทางมากกว่า 10 ปี

ในปัจจุบัน โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลอันดับต้นๆ ของประเทศไทยโดยได้รับความไว้วางใจและยอมรับจาก โรงพยาบาลและ องค์กรทางด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ยังได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงแรงงานในโครงการส่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาลไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนแรกๆ ในประเทศ

หลักสูตรของเรา

Why ARN?

เรียนจบมีงานทำ 100%  

จบเร็ว !!! เรียนเพียง 6 เดือน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเรียนไม่แพงและยังสามารถผ่อนชำระได้ มีสวัสดิการดี ฟรีทุกอย่างตลอดหลักสูตร ทั้งค่าหอพัก ค่าน้ำค่าไฟ ชุดยูนิฟอร์ม ตำราเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา มีคอร์สเรียนเสริมฟรี เช่น เรียนแต่งหน้ากับมืออาชีพ, คอร์สเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ

เดินทางสะดวก ร.ร.ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ลาดพร้าว อยู่ใกล้หมอชิต(สะดวกสำหรับน้อง ๆที่กลับบ้านต่างจังหวัด), ใกล้สวนจตุจักร, ยูเนี่ยนมอลล์ (แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่น), ใกล้บิ๊กซี โรงหนังเมเจอร์รัชโยธิน, ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT), รถไฟฟ้า (BTS)

เรียนกับทีมอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนาน

สามารถเรียนต่อพยาบาลได้ สามารถปรึกษาอาจารย์ให้คำแนะนำแนวทางในสายงานอาชีพ

มีทุนศึกษา ให้กับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานเสริมควบคู่กันระหว่างเรียนได้

สามารถทำงานในต่างประเทศโดย ARN ได้ร่วมโครงการกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศและโครงการ “AU-PAIR IN USA" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปีการศึกษา 2553-2562

2,610

จำนวนนักเรียน

100

% อัตราการได้งาน

ตัวอย่างความสำเร็จ

น้องโบว์​ หทัยชนก​ แสงสี

โรงพยาบาลวิภาราม แผนก IPD

น้องแป้ง​ วรรณภา​ แก้วคุ้ม

Deezy Dental Home

น้องตาล​ ชลธิชา​

Zenitoni Dental Clinic แผนกทันตกรรม

น้องพิมพ์​ พิมพ์ทอง​ มาเหง่า

โรงพยาบาลสุขุมวิท แผนกเภสัชกรรม

โรงพยาบาลที่รับนักศึกษาฝึกงานพร้อมบรรจุเป็นพนักงาน

โปรโมชั่น

ข่าวสารและกิจกรรม