086-311-1290

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถบรรจุงานได้ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP) 

โดยเหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานในด้านความงามในโรงพยาบาล, สถาบันเสริมความงามชั้นนำ, ศูนย์เลเซอร์เพื่อความงาม, สถาบันลดความอ้วน, คลินิกสุขภาพทางเลือก

เงินเดือนเริ่มต้นมากถึง 9,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ไปทำงาน