086-311-1290

พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray

โดยเหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานใน แผนกรังสี(X-Ray) ในโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาล

ศูนย์เอ็กซเรย์ (X-Ray) ทั่วประเทศ,ศูนย์ MRI และหน่วยบริการตรวจสุขภาพ