086-311-1290

1. สมัครกับอาจารย์หรือทีมงานฝ่ายแนะแนวที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบัน ARN

   โดยสามารถติดต่อได้ที่ FB : โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล

   หรือติดต่อ 086-311-1290 หรือ Line ID : 0813303563 เพื่อสอบถามข้อมูลและสมัครเรียน

2. สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารสมัครได้ที่โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล (Aranyarak Nursing School)

   เลขที่ 1545-1547 ติดถนนลาดพร้าว (อยู่ระหว่าง  ซ.ลาดพร้าว 41/1 กับ ซ.ลาดพร้าว 43) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   โทร 02-939-8060
   แฟกซ์ 02-939-8061

3. สมัครทางไปรษณีย์ ท่านสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครเรียนไปตามที่อยู่ข้างต้นหรือส่งมาทางแฟกซ์

4. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ตู้ ATM ชื่อบัญชี โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน

สำเนาบัตรประชาชนจำนวน       2  ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน         2  ชุด

สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน       2  ชุด

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน     2  ชุด (ถ้ามี)

กรณีกู้ยืมจากธนาคารหรือมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

 

การชำระเงิน

ท่านผู้ปกครอง หรือ นักศึกษาสามารถชำระค่าเรียน ได้โดยนำฝากเงินสดเข้าบัญชีผ่านทางธนาคาร หรือ ตู้ ATM เข้าบัญชี โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล มีรายละเอียดดังนี้

หลังจากการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้ง ที่เบอร์ 02-939-8060 หรือแฟกซ์เอกสารการโอนส่งมาที่ 02-939-8061

*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนไว้เป็นหลักฐานด้วย*

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครเรียนแล้วปริ้นออกมาเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้