086-311-1290

ดำเนินการสอนโดยคณะแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ

การบรรจุงาน

มีงานทำรองรับตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเรียนจบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
ในโรงพยาบาลชั้นนำทุกแผนก,คลีนิคและสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียง,ศูนย์ดูแลเด็กเล็กหรือ
เป็นครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล

  • ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
  • ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม (DA)
  • พนักงานผู้ช่วยในโรงพยาบาล (NA)
  • พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
  • พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)