086-311-1290

พนักงานผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม (DA)

โดยพื้นฐานแล้ว หน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรมนั้น มีหน้าที่ในการจัดเตรียมห้องตรวจห้องทำฟัน เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ

ตรวจวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์ ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมเช่น รับ-ส่ง-ถือเครื่องมือ ดูดน้ำลาย ผสมวัสดุ

โดยเหมาะสำหรับ ท่านที่สนใจทำงานด้านทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมเอกชนทั่วประเทศ

ทันตกรรมชั้นนำทั่วประเทศเงินเดือนเริ่มต้นมากถึง 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ไปทำงาน