086-311-1290

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร และ ผู้ช่วยห้องยา (PA)

โดยเหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานในแผนกห้องยาในโรงพยาบาล, ร้านขายยา, บริษัทยา เป็นต้น

นักศึกษาจะได้รับความรู้ เช่น การแบ่งกลุ่มยา, การออกฤทธิ์ของยา, อันตรายของการใช้ยา, การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ตลอดจนการจัดเก็บยา

สามารถเลือกทำงานได้ ทั้งในเครือโรงพยาบาลมากมายทั่วประเทศหรือทำงานในร้านขายยา เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 -15,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ไปทำงาน

และรายได้นี้ยังไม่รวมสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย