086-311-1290

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ( Aranyarak Nursing School : ARN )

เราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse-Aide : NA) หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน ARN ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันอันดับต้นๆ ของประเทศ ในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านสุขภาพ ภายใต้การบริหารงานโดยคณะแพทย์พยาบาลและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางมากว่า 20 ปี

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กร.282/2551 

ปรัชญา

“ ประพฤติดี  มีคุณธรรมเด่น  เน้นทักษะวิชาชีพ ”

ปณิธาน

1.  มุ่งมั่นสร้างโอกาศทางการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักศึกษา
2.  มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่พร้อมจะมุ่งสู่เส้นทางในสายงานด้านสุขภาพให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง
3.  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพรู้ลึกรู้จริง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

ผู้บริหาร

พลเอกนายแพทย์ สมชาย ว่องไวพานิช

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประธานที่ปรึกษา / ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล

การศึกษา

  • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) เหรียญทองผลการสอบเป็นอันดับที่ 1 ตลอดหลักสูตรวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร F.R.C.S. (Edinburgh) หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ ณ Royal College of Surgeons of Edinburgh  ประเทศอังกฤษ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

นาง อรัญญา ว่องไวพานิช (อาจารย์อ้อย)

ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล

ผู้อำนวยการ

การศึกษา

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

จากใจผู้บริหาร

“ความภาคภูมิใจของ ARN ถึงวันนี้ เราเป็นมากกว่าโรงเรียนสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)จากปณิธานที่ตั้งไว้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความจริงใจและจริงจังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จแห่งการเป็นสถาบันสร้างมืออาชีพอย่างแท้จริงเชื่อได้ว่านักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ย่อมมีความมั่นคง และอนาคตการทำงานที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมส่วนรวมได้สืบไป"

โครงสร้างบุคคล

พลเอกนายแพทย์ สมชาย ว่องไวพานิช

ประธานที่ปรึกษา / ผู้ก่อตั้ง

คุณอรัญญา ว่องไวพานิช

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ภัทรวรรณ วินิจสานันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์เนาวรัตน์ น้ำทิพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ปิยะพงษ์ โหมดเทศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประจำหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสงฆ์

อาจารย์ สุเมธ หามนตรี

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงฆ์

อาจารย์ประภาศรี เศิกสิริ

ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัย ITIM

อาจารย์ สุทัศน์ ศุภนาม

อาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อาจารย์ จุฑามาศ วงศ์แสนสี

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา

อาจารย์ดุสิดา  แก้วดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศัลยกรรม โรงพยาบาลสงฆ์

อาจารย์ กิตติธัช  สิมาวัน

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงฆ์

นางเรียม หะรีเมา

พนักงานทั่วไป

คณาจารย์